IT Outsourcing

Je pro Vás příliš nákladné provozovat vlastní IT oddělení, ale potřebujete zachovat bezproblémový chod firmy?  Potřebujete akutně doplnit nedostatek vývojářských kapacit? Nabízíme dlouhodobý outsourcing vývoje aplikací, ale i krátkodobou výpomoc formou bodyshoppingu.

Analýza požadavků

Ať už se jedná o krátkodobý projekt nebo dlouhodobou spolupráci, důkladná analýza požadavků klienta je klíčem ke správnému nastavení vzájemné spolupráce. Vyjasnění vzájemných očekávání, navržení implementace a rozplánování požadovaného řešení pomáhají předcházet budoucím neshodám mezi klientem a dodavatelem. Následný rychlý onboarding vývojářů do projektu snižuje náklady a umožňuje společně brzy dosáhnout na business hodnotu požadovaného řešení.
l

Nastavení spolupráce

Před započetím vlastního vývoje je vždy nutné nastavit nebo přijmout jednotné konvence pro psaní kódu a jeho testování a tyto konvence pak dodržovat napříč všemi dodavateli celkového řešení. Vytvoření vývojových a testovacích prostředí, důsledné workflow s pravidelnými code-reviews a automatizovanými procesy CI/CD nám umožňují rychle dodávat do produkce služby s vysokou kvalitou.

Vlastní vývoj

Síla outsourcingu spočívá v možnosti poskytnout projektu odpovídající lidské zdroje aniž by bylo nutné každou potřebnou roli vytížit a tudíž platit full-time. Součástí našeho týmu jsou vývojáři, softwaroví architekti, business analytici nebo UX designér a grafik. Během vlastního vývoje poskytujeme sehrané týmy pracující za použití agilních metodik. Důsledné dodržování předem stanovených konvencí vývoje umožňuje našim týmům rychlé zapojení do projektu. Naší silnou stránkou je schopnost řízení celého vývoje a kontinuální předávání know-how na stranu klienta. 

Konvence

Klademe důraz na dodržování konvencí při vývoji software. Jednotná práce s projektem (dockerizace, makefiles..), jednotná architektura mikroservisních aplikací a dodržování nastaveného codestyle zaručuje plynulý přechod a zastupitelnost vývojářů každé jednotlivé části vyvíjeného řešení. Architektura testů a důsledné coderevies pomáhají odhalovat nekonzistence v nastavených pravidlech. Jednotné workflow každého ticketu a automatizované gitflow přispívají k rychlému odbavování a efektivitě vývoje.

Testování

Jednotkové a integrační testy jsou nedílnou součástí našeho vývoje. Testování při vývoji software nelze podceňovat. Naše workflow zahrnuje i manuální akceptační testy pro ověření výstupní kvality každého dílčího zadání.

Metodiky vývoje

Metodiky vývoje volíme dle charakteru projektu a preferencí klienta. Dokážeme pracovat samostatně od návrhu architektury až po uvedení do produkce, nebo ve spolupráci s interním vývojovým týmem klienta při outsourcingu našich služeb. Dokážeme vývoj řídit a předávat know-how dalším týmům. Používáme moderní metody vzdálené komunikace díky kterým dokážeme vést spolupráci vzdáleně a snížit tak náklady, které se pojí se spoluprací on-site (doprava, onboarding, personální agenda)

Mikroservisní architektura

Používáme architekturu izolovaných služeb, vyvinutých pomocí nejvhodnějších prostředků bez kompromisů. S jejich implementací a orchestrací nám pomáhají technologie Docker, Swarm a Kubernetes.
Stáhněte si naše firemní CV. Dozvíte se více o našich službách, technologiích a hlavních směrech vývoje aplikací. Vybrali jsme i několik referecí našich zákazníků.

Máte zájem o naše služby?

Vyplňte formulář – Ozveme se Vám – Společně navrhneme řešení

12 + 5 =