Amqplib-plus: práce s RabbitMQ v Node.js

Amqplib-plus: práce s RabbitMQ v Node.js

RabbitMQ je celosvětově oblíbený message broker, který umožňuje různorodým aplikacím spolu navzájem asynchronně komunikovat prostřednictvím zpráv. Při jejím používání nám ale některé věci v knihovně stále chyběli, a tak jsme se rozhodli publikovat vlastní open-source...