IT Outsourcing – tým k pronájmu

Je pro Vás příliš nákladné provozovat vlastní IT oddělení, ale potřebujete zachovat bezproblémový chod firmy?  Potřebujete akutně doplnit nedostatek vývojářských kapacit? Nabízíme dlouhodobý outsourcing vývoje aplikací, ale i krátkodobou výpomoc formou bodyshoppingu.

Řízení vývoje

Kvalitní a profesionální řízení vývoje je první předpoklad úspěchu každého IT projektu. Ne vždy má investor tuto odbornost na své straně k dispozici. Pokud ne, jsme tu od toho, abychom i tuto stránku zaštítili a pomohli překonat všechna úskalí spojená s vývojem. Nabízíme řízení projektu, architekty i analytiky. V opačném případě dodáme třeba jen sehraný tým vývojářů, který má své řízení a pracovní workflow organizované na naší straně a vhodně doplní kapacity investora.

l

Flexibilita

Máme dostatečně velký tým s rozsáhlými dovednostmi napříč programovacími jazyky, frameworky a technologiemi. Naši lidé se neustále vzdělávají a pro svou práci vyhledávají nejmodernější postupy a technologie. Díky pestrosti našeho týmu odborníků ručíme za vysokou kvalitu dodávaných služeb. Máme na své straně mnoho let zkušeností.

Lidské zdroje

Síla outsourcingu spočívá v možnosti poskytnout projektu odpovídající lidské zdroje, aniž by bylo nutné každou potřebnou roli plně vytížit a tudíž platit full-time. Součástí našeho týmu jsou vývojáři, softwaroví architekti, analytici nebo UX designér a grafik. Týmy, které vyčleníme pro projekt, jsou sehrané. Vždy dbáme na zastupitelnost jednotlivých členů týmu. Tím dosahujeme při našich službách vysoký komfort za velice přiměřené prostředky a nemalou úsporu při požadavcích na zabezpečení investovaných prostředků.

Metodika vývoje

Metodiku vývoje volíme vždy na základě charakteru projektu a potřeb investora. Nabízíme vlastní způsob agilního řízení, vycházející ze známé metodiky Scrum, ale dodáváme i řešení na základě fixed-price/fixed-time smlouvy o dílo. Umíme se přizpůsobit i zavedenému řízení na straně investora, případně společně navrhnout ideální řešení.

Mentoring a předání know-how

Cílem většiny projektů a investorů bývá postupné vybudování vlastního týmu a omezení rizik soustředěním know-how na své straně. Rozhodnutí outsourcovat část nebo celý vývoj bývá spojeno s potřebami dočasného navýšení kapacit, doplnění know-how, které interní tým nemá, nebo urychlení rozjezdu, protože vybudovat stabilní a spolehlivý tým zabere nemálo času a prostředků. Respektujeme potřeby investorů a jsme připraveni pomáhat jeho týmu s nabitím potřebných znalostí, dokud nebude připraven převzít provoz a následný rozvoj na svou stranu.

Řízení vývoje s více dodavatelskými týmy

Máme zkušenosti s koordinací více vývojářských týmů v rámci rozsáhlého projektu. Zajistíme společné vývojové a testovací prostředí, pracovní workflow a konvence nezbytné pro kontrolu kvality. Umíme být jedním z týmů, ale i zastřešit celý vývoj a stát se garantem společného výsledku. Zajistíme dodržení standardů napříč vývojem i mentoring pro doplnění nezbytného know-how ostatním týmům. Udržíme vzájemné rozvíjení dovedností a předávání zkušeností napříč týmy při cestě za společným cílem.

Následná spolupráce

Ukončením naší hlavní mise na projektu investora vzájemná spolupráce nemusí končit. Může navázat formou servisní smlouvy pro zajištění provozu a monitorování, můžeme pomáhat nárazově v dalším rozvoji, případně poskytnout potřebné konzultace. Při oboustranné spokojenosti je v našem zájmu udržení dlouhodobých dobrých kontaktů. Garance kvality a udržitelnosti řešení tak zůstává nedotčená ani v budoucnu.

Stáhněte si naše firemní CV. Dozvíte se více o našich službách, technologiích a hlavních směrech vývoje aplikací. Vybrali jsme i několik referecí našich zákazníků.

Máte zájem o naše služby?

Vyplňte formulář – Ozveme se Vám – Společně navrhneme řešení

4 + 13 =