Automatizace procesů

Rychlost poskytuje konkurenční výhodu. Monitoring možnost zlepšování. Automatizace procesů přináší obojí při současném snížení nákladů.

Analýza požadavků

Procesní automatizace je o skutečném pochopení business hodnoty dotčených procesů. Důkladná analýza požadavků, možností a stávajících systémů klienta je klíčem ke správnému návrhu optimalizované procesní automatizace, která sníží náklady a vlastní procesy urychlí.

l

Návrh a modelování

Pro zajištění kompatibility se standardy odvětví používáme k modelování podnikových procesů notaci BPMN 2.0 (Business Process Modelling Notation). Robustnost řešení, jeho škálovatelnost, měřitelnost výkonu a především integrovatelnost s dalšími systémy jsou důležitými metrikami vysoce kvalitní automatizace procesů.

Včasné dodání

Vzájemná důvěra je základním pilířem pro oboustrannou spokojenost při poskytování IT služeb. Důvěru v naše služby budujeme pomocí včasných dodávek a kontinuální komunikace stavu projektu klientovi v podobě pravidelných reportů.

Prostředky automatizace

Vyvinuli jsme platformu, která umožňuje efektivní budování a komplexní management automatizovaných procesů – od modelování, scriptování a řízení provozu včetně monitoringu, až po metriky, umožňující zpětnou analýzu provozu a následnou optimalizaci.

Flexibilita

Flexibilita je klíčový prostředek optimalizace. Díky architektuře a grafickému rozhraní je flexibilita skutečnou předností našeho řešení. Práce s BPMN neposkytuje jen modelovací nástroj, ale je skutečným řídícím prvkem procesů. Provedení změn může být záležitostí doslova minut. Po spuštění testu, který ověří provozuschopnost nové topologie, je možné uvést tyto změny do provozu spuštěním přímo z tohoto rozhraní.

Modelování procesů

Modelování procesu je základ, od kterého se automatizace odvíjí. Naše platforma poskytuje grafické rozhraní pro práci s BPMN 2.0, včetně možnosti importu BPMN souborů připravených v jiném nástroji. Grafické rozhraní usnadní případnou spolupráci našich vývojářů s podnikovými architekty nebo pověřenými zaměstnanci investora.

Provoz & monitoring

Pro běh scriptů používáme virtualizované prostředí Docker kontejnerů. Provoz je kompletně monitorován. Jsou sbírány metriky, díky kterým lze identifikovat úzká hrdla a následně, na základě těchto dat, upravit topologii procesu a nastavit škálování jednotlivých uzlů.

Stáhněte si naše firemní CV. Dozvíte se více o našich službách, technologiích a hlavních směrech vývoje aplikací. Vybrali jsme i několik referecí našich zákazníků.

Máte zájem o naše služby?

Vyplňte formulář – Ozveme se Vám – Společně navrhneme řešení

10 + 5 =