Integrace služeb a servisní architektura

Spojte jednotlivé části svého podnikání do jednoho celku. Nástroje Vašemu podnikání přinesou mnohem větší hodnotu, pokud spolu dokáží komunikovat.

Analýza požadavků

Integrace služeb i servisní architektura jsou především o skutečném pochopení business hodnoty požadovaného řešení. Důkladná analýza požadavků, možností a stávajících systémů klienta je klíčem ke správnému návrhu řešení, které bude tuto business hodnotu skutečně přinášet.

l

Profesionální Integrace a SOA

Vysoce kvalitní a užitečný software je založen na správné integraci SOA a dvou hlavních funkcích. První z nich je vytvoření širokého architektonického modelu, který definuje cíle aplikací a přístupy, které napomohou k dosažení těchto cílů. Druhou funkcí je definování implementačních specifikací, obvykle spojených s formální specifikací WSDL a SOAP.

Včasné dodání

Vzájemná důvěra je základním pilířem pro oboustrannou spokojenost při poskytování IT služeb. Důvěru v naše služby budujeme pomocí včasných dodávek a kontinuální komunikace stavu projektu klientovi v podobě pravidelných reportů.

Integrace služeb

Integrace služeb se v posledních letech stala jednou z našich hlavních specializací. Vyvinuli jsme platformu, se kterou je proces integrace služeb opravdu efektivní. Máme připravená řešení pro rozdílné protokoly i datové transformace.

Monitoring

Veškerá komunikace integrovaných služeb je monitorována. Data, která sbíráme, pak pomáhají s optimalizací komunikace a konfigurací škálování služeb.

Orchestrace a řídící služby

Integrace často vyžaduje komunikaci více bodů infrastrultury pro dosažení jednoho cíle. S pomocí naší platformy vybudujeme orchestrační vrstvu a řídící služby servisní infrastruktury.

Microservices

Používáme architekturu izolovaných služeb, vyvinutých pomocí nejvhodnějších prostředků bez kompromisů. S jejich implementací a orchestrací nám pomáhají technologie Docker, Swarm a Kubernetes.

Stáhněte si naše firemní CV. Dozvíte se více o našich službách, technologiích a hlavních směrech vývoje aplikací. Vybrali jsme i několik referecí našich zákazníků.