Vývoj webových aplikací

Vývoj aplikací není jen o programování, ale především o správném návrhu, řízení kvality a organizaci práce. Nad tím vším musí být skutečné pochopení business hodnoty požadovaného řešení a možností invenstora.

Jak pracujeme

Využíváme osvědčené metodiky, které volíme tak, aby vyhovovaly charakteru projektu i preferencím investora. U rozsáhlejších aplikací je to vždy vývoj v relativně krátkých iteracích, aby bylo možné včas reflektovat efektivitu a dosahování stanovených cílů.

Testování

Testování při vývoji software nelze podceňovat. Jednotkové a integrační testy jsou nedílnou součástí našeho vývoje. Naše workflow zahrnuje i manuální akceptační testy pro ověření výstupní kvality každého dílčího zadání.

Provoz a údržba aplikací

Poskytujeme kompletní servis pro provoz webových aplikací a to na vlastních serverech, na serverech klienta, nebo v cloudovém prostředí AWS či Azure. Postaráme se o automatizovaný deploy i virtualizaci serverů. Zajistíme zálohování i monitoring a optimalizaci serverových prostředků.

Outsourcing - dlouhodobá spolupráce

Vzájemná důvěra je základním pilířem pro oboustrannou spokojenost při ousourcingu IT služeb. Proto se vždy snažíme o co nejtěsnější komunikaci s klientem, který má k dispozici pravidelné reporty a denně může sledovat průběh vývoje v repozitáři. Klient nekomunikuje s projektovým manažerem, ale s pověřeným softwarovým architektem, který má jeho projekt na starost.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám a my se Vám ozveme…

1 + 1 =