Vývoj aplikací a outsourcing

Vývoj aplikací není jen o programování, ale především o správném návrhu, řízení kvality a organizaci práce. Nad tím vším musí být skutečné pochopení business hodnoty požadovaného řešení a možností invenstora.

N

Analýza požadavků

Vývoj aplikací i outsourcing jsou především o skutečném pochopení business hodnoty požadovaného řešení. Důkladná analýza požadavků, možností a stávajících systémů klienta je klíčem ke správnému návrhu řešení, které bude tuto business hodnotu skutečně přinášet.

N

Profesionální návrh

Kvalitní a užitečný software stojí na správném navržení vlastní architektury aplikace. Robustnost řešení, jeho škálovatelnost, měřitelnost výkonu a především integrovatelnost s dalšími systémy jsou důležitými metrikami takového systému.

N

Včasné dodání

Vzájemná důvěra je základním pilířem pro oboustrannou spokojenost při poskytování IT služeb. Důvěru v naše služby budujeme pomocí včasných dodávek a kontinuální komunikace stavu projektu klientovi v podobě pravidelných reportů.

Metodiky vývoje

Metodiky vývoje volíme dle charakteru projektu a preferencí klienta. Dokážeme pracovat samostatně od návrhu architektury až po uvedení do produkce, nebo ve spolupráci s interním vývojovým týmem klienta při outsourcingu našich služeb.

Provoz a údržba

Poskytujeme kompletní servis pro provoz našich aplikací v průběhu celého jejich životního cyklu a to na vlastních serverech, serverech klienta, nebo s využitím cloudových služeb (AWS, Azure). Postaráme se o automatizovaný produkční deploy , virtualizaci serverů, zajistíme zálohování, monitoring a optimalizaci serverových prostředků.

Testování

Jednotkové a integrační testy jsou nedílnou součástí našeho vývoje. Testování při vývoji software nelze podceňovat. Naše workflow zahrnuje i manuální akceptační testy pro ověření výstupní kvality každého dílčího zadání.

Strojové učení

V případě přidané business hodnoty nabízíme také řešení s využitím technologií umělé inteligence a strojového učení jako jsou zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání obrazu nebo detekce anomálií.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám a my se Vám ozveme…

3 + 7 =