Propojíme vaše aplikace do fungujícího celku

Vytvoříme integrační vrstvu, která převezme zodpovědnost za řízení datových toků a procesů v privátní infrastruktuře i cloudu

Co tvoří integrační vrstvu?

Integrační platforma zajistí komunikaci mezi aplikacemi. Mikroslužby, které za tím účelem začleníme, zajistí transofrmace dat a další užitečné funkce pro datové procesy.

Koncept Enterprise Application Integration byl popsán před více než 20 lety. Nové trendy softwarové architektury rozšiřují jeho využití i mimo podnikovou sféru - do většiny kategorií softwarových projektů.

Jak integrační projekty probíhají

Integrační projekty jsou svými požadavky specifické. Často pomůže součinnost s vývojovým týmem klienta nebo týmy jednotlivých integrovaných služeb.

 • Analýza proveditelnosti

  Prvním krokem je vždy analýza proveditelnosti. Na jejím základě doporučíme úpravy rozhraní služeb v infrastruktuře, nebo vytvoříme návrh pro jeho vybudování.

 • Implementační analýza

  Implementační analýza detailně popíše rozhraní, autentizaci a způsob napojování služeb. Vytvoří zadání pro vývoj a definuje finální podobu integračních procesů.

 • Vytvoření procesních topologií

  Může zahrnovat výrobu konektorů a transformačních scriptů, ale také třeba mikroservisních služeb pro porovnávání dat a náročnější transformace.

 • Testování jednotlivých procesů

  Etapa, kterou nelze nahradit automatizovanými testy. Ověřuje reálné chování služeb, které většinou nelze vyčíst z jejich dokumentace. Odhaluje postranní efekty integračních procesů, na které je třeba reagovat.

 • Produkční spuštění a optimalizace prostředků

  Zvlášť pokud je řešení nasazeno v cloudu, je vhodné sledováním zátěže optimalizovat konfiguraci infrastruktury. Cílem je minimalizovat provozní náklady při zachování spolehlivosti.

 • Dohled a rozvoj

  Dokončené řešení můžeme provozovat nebo monitorovat v režimu až 24/7. Na přání klienta předáme celé řešení do jeho správy a zaškolíme jeho tým pro provozování i rozvoj.

Pojďme si promluvit o vašem projektu

Domluvit konzultaci